top of page

ŠKÁROVANIE - SÚKROMNÍ ZÁKAZNÍCI

Ako postupovať pri výbere vhodného produktu? | Ako si môžem produkt objednať? | Produkty | Galéria | Referencie | Naši partneri

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE VHODNÉHO PRODUKTU

Škárovacie hmoty ROMPOX sú vyvinuté pre použitie na akúkoľvek záťaž a akúkoľvek šírku škáry. To znamená, že práve predpokladaná záťaž a šírka škáry sú dva kľúčové parametre pre výber vhodného produktu.

ŠÍRKA ŠKÁRY

Šírka škáry je parameter, ktorý môžeme rozdeliť do troch rozmedzí:

  • 1 až 3mm: toto rozmedzie predpokladá použitie suchej zmesi, ktorá sa po aplikcii do škár následne zaleje tekutinou. Táto tekutina spôsobí stvrdnutie suchej zmesi aplikovanej v škárach. Konkrétne ide dve alternatívy:

    1. Vyškárovanie povrchu bežným kremičitým pieskom vhodnej frakcie s následnou aplikáciou produktu ROMEX VYTVRDZOVAČ ŠKÁR. Pri výbere tejto alternatívy je klaďme dôraz na výber správneho piesku. Kopaný piesok nie je vhodný na škárovanie, a to z toho dôvodu, že zrnká piesku majú oblý tvar, čím je významne obmedzená vzájomná kotviaca schopnosť zrniek piesku. Z tohto dôvodu sa pri škárovaní v tejto kategórii používa kremičitý piesok, ktorého zrnká majú ostré hrany. Po vyškárovaní kremičitým pieskom následne aplikujeme produkt ROMEX VYTVRDZOVAČ ŠKÁR.

2. Vyškárovanie povrchu produktom ROMEX Škárovací piesok NP.

Aplikácia tohto produktu je identická s aplikáciou bežného kremičitého piesku do škár. Po zaškárovaní povrchu týmto produktom je však nutné povrch pokropiť nízkym tlakom vody, čím sa zaktivujú tvrdnúce prísady obsiahnuté v piesku. Charakteristickou vlastnosťou takýchto škár bude to, že v období sucha budú škáry tvrdé, avšak pri pôsobení dažďa škáry zmäknú, čím sa stratia aj prípadné zlomy škár, ktoré vznikli nadmernou záťažou. V prípade čistenia povrchu vysokotlakovým čistením sa môže produkt vyplaviť, keďže tento produkt nezaraďujeme do kategórie mált.

  • 3 až 8mm: v tomto rozmedzí odporúčame použitie škárovacích hmôt, ktoré ako pojivo využívajú vodou riediteľnú živčnú hmotu. Príprava takejto malty pozostáva z vysypania kremičitého piesku (plniva) do nádoby, následného priliatia živice a tvrdidla, ktoré sa mieša 3 minúty. Po tomto čase sa do malty prilieva voda a malta sa znova premieša 3 minúty. Výsledkom takejto prípravy je riedka hmota, ktorá je schopná zatiecť aj do veľmi úzkych škár so šírkou iba 3mm. Túto kategóriu produktov reprezentuje ROMPOX D1.

  • 8 a viac mm: takýto povrch je charakterizovaný výraznou škárou. Takto široké škáry boli navrhnuté pri produktoch betónovej polygonálnej dlažby. Tento typ dlažby je veľmi obľúbený, avšak jeho nesprávne škárovanie spôsobuje jej majiteľom mnohé problémy, akým je napr. vyskakovanie škárovacej drvy zo škár na povrch dlažby (pôsobením dažďa) a samozrejme ťažkosti, ktoré sa týkajú aj užších škár, teda prerastanie buriny alebo upadnutie škárovania. Pre škáry so šírkou 8 a viac mm odporúčame naše produkty ROMPOX PROFI EASY a ROMPOX EASY. Jedná sa o príbuzné produkty. ROMPOX PROFI EASY je produktom, ktorý predávame v nezmiešanej podobe, teda oddelene 25kg vrece piesku a 1kg fľašu pojiva. ROMPOX EASY je predmixovaný produkt; nie je ho nutné dodatočne premiešavať, dodáva sa vákuovo zabalený vo vreci, ktoré je umiestnené vo vedre.

ZÁŤAŽ

Hraničnou záťažou pre produkty EASY, PROFI EASY a VYTVRDZOVAČ ŠKÁR je hodnota 3000kg. Produkt D1 možno vystaviť záťaži až do 7,5t. Produkt Škárovací piesok NP má neobmedzenú zaťažiteľnosť. Prepokladom je, aby bolo podložie navrhnuté s prihladnutím na budúcu záťaž.

bottom of page