top of page

Liate epoxidové podlahy sú samonivelizačné, bezšpárové a hygienické podlahy určené do priemyselných hál, skladov a výrobných priestorov, chodieb a schodíšť. Liate epoxidové podlahy sú podľa smernice Rady Európy 93/43/EHS o hygiene potravín, vhodné aj do potravinárskych priestorov.

Elektrostaticky vodivé nosné vrstvy v prevedeniach podľa špecifických charakteristík zvodného odporu a vysokých požiadavkách na estetiku a optické prevedenie antistatickej podlahy vhodných hlavne do skladov horľavín, operačných sál, výrobný hál v elektrotechnickom priemysle.

Na bezprašnú úpravu betonových podlách v menej namáhaných priestoroch /skladoch, montážných a výrobných halách, strojovňach, garážach/ odporúčame použiť náterovú epoxidovú hmotu.

Aplikáciou v dvoch až troch vrstvách na vyzretý a suchý betón dosiahneme dobrú prilnavosť k podkladu, vysokú odolnosť voči oderu, dobrú umývateľnosť a čiastočnú chemickú odolnosť.

bottom of page