ŠKÁROVANIE - SÚKROMNÍ ZÁKAZNÍCI

SÚKROMNÝ SEKTOR

Mohlo by sa zdať, že škárovanie ako také je veľmi jednoduchá záležitosť. Pravdou však je, že tak, ako ostatné stavebné súčasti, tak aj škárovanie je prvkom, ktorého zanedbanie môže mať do budúcna negatívne následky.

Podobne ako je oprava starého domu časovo i finančne náročnejšou alternatívou oproti výstavbe nového domu, tak je aj riešenie otázky škárovania dôležité už pri prvotnej inštalácii dlažby. Investor sa v takomto prípade vyhne  prácnemu odstraňovaniu pôvodného škárovania, buriny a nečistôt z povrchu dlažby.

Aplikácia škárovacích hmôt ROMPOX je jednoduchá. Ide o časovo nenáročný úkon, kedy však musíme vziať do úvahy výber toho správneho produktu. Pre výber správneho produktu sú podstatné dva parametre: šírka škáry a záťaž, ktorej bude povrch vystavený. Pre správny výber produktu Vám odporúčame kliknúť na sekciu Ako postupovať pri výbere vhodného produktu? alebo nás kontaktujte na tel. čísle 0908 723 874.