ŠKÁROVANIE - VEREJNÝ SEKTOR

Pracovná náročnosť aplikácie | Znovuotvorenie pre dopravu ​| Produkty | Galéria | Referencie | Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní 

VEREJNÝ SEKTOR

Aplikácia škárovacích hmôt v podmienkach verejných priestranstiev má isté špecifiká. Predovšetkým, sú tieto priestranstvá vystavované omnoho väčšej záťaži. Preto sa výber produktov v takýchto podmienkach zužuje na produkty určené pre záťaž nad 7,5t. Produkty vyššej záťažovej kategórie je nutné aplikovať aj na miesta, kde by to naoko nemuselo byť nutné, ako napríklad na chodníky, či pešie zóny. V týchto prípadoch je totiž nutné brať do úvahy zimnú údržbu či odvoz smetí. Obe tieto činnosti si totiž vyžadujú použitie tažších mechanizmov.

Škárovacie hmoty ROMPOX majú jednu veľmi dôležitú vlastnosť: a tou je ich vode priepustnosť. V prípade aplikácie hmôt ROMPOX v historických centrách miest dochádza nielen k vsakovaniu vody do podložia, ale aj jej spätné odparovanie naspäť do atmosféry. A práve odparovanie vody naspäť do ovzdušia zamedzuje vode v jej hromadení v stenách historických budov. Produkty na báze cementu túto vlastnosť nemajú.

Ďalšia oblasť, ktorá je špecifická predovšetkým pre verejné priestranstvá  je sanácia existujúceho cementového škárovania. Oprava starého cementového škárovania spočíva vo vyčistení povrchu vysokotlakovým čistením, čím sa odstránia nečistoty a uvoľnené časti škár a následnej aplikácii sanačnej hmoty ROMPOX. Povrch takýmto spôsobom získa nielen na atraktivite, ale predovšwetkým na bezpečnosti. Naše sanačné hmoty zahrňujú aj produkty, ktoré možno aplikovať už od -10°C; jedná sa hlavne o opravy výtlkov a hrán obrubníkov v zimnom období. Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. čísle 0908 723 874.